Polish Journal of Agronomy

(Kontynuacja Pamiętnika Puławskiego)

Czasopismo jest ogólnopolskim czasopismem naukowym. Obejmuje tematykę szeroko rozumianej produkcji roślinnej i rolniczych zagadnień środowiskowych. Drukowane są w nim oryginalne prace naukowe i (zamawiane) artykuły przeglądowe w języku polskim i angielskim.

Wydawca:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
ISSN 2081-2787

Strona wydawnictwa: http://www.pja.iung.pulawy.pl/

MONOGRAFIE I ROZPRAWY NAUKOWE

Wydawnictwo naukowe obejmujące publikacje:
• recenzowanych prac o
charakterze monografii
• oryginalnych rozpraw naukowych
• prace habilitacyjne

STUDIA I RAPORTY IUNG PIB 

Dotychczas ukazały się..

STUDIA I RAPORTY IUNG PIB

W serii tej publikowane są recenzowane prace z zakresu agronomii i kształtowania
środowiska rolniczego, wykonane w ramach zadań programów wieloletnich:

  • ,,Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej (2005-2010)” ,
  •  „Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce (2011-2015)” oraz
  •  „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020”.

Wymagania dla Autorów

 Sklep internetowy Wydawnictwa IUNG

Wydawnictwa zamknięte

PAMIĘTNIK PUŁAWSKI 

Wydawnictwo naukowe obejmujące:
-publikacje naukowe z
prowadzonych badań
-artykuły problemowe

Wymagania dla Autorów
Oświadczenie Autora
Wskazówki dla PT Recenzentów

Zeszyt nr : 

139 140 142

143 144 145

146 147 148

149 150 151T1 151T2

152

 

Strona wydawnictwa